Internetowe Konto Pacjenta – IKP

Opublikowane przez Magdalena Włochowicz w dniu

Każdy obywatel Polski posiadający PESEL ma przypisane IKP. Jak je uruchomić?

Należy najpierw założyć profil zaufany na www.pz.gov.pl , następnie należy go potwierdzić w urzędzie – NFZ, ZUS, urząd miasta lub gminy, lub za pomocą konta bankowego.

Profil zaufany umożliwia wysyłanie dokumentów do instytucji państwowych, pozwala sprawdzić konto w ZUS, wysłać roczne rozliczenie Pit do urzędu skarbowego. Umożliwia również dostęp do recept i skierowane IKP.

Teraz pozostaje nam uruchomić nasze konto na www.pacjent.gov.pl

Po pierwszym logowaniu uzupełniamy nasze dane teleadresowe, następnie możemy sprawdzić recepty, zwolnienia oraz skierowania.

Jak ułatwia to pracę pielęgniarce, położnej czy lekarzowi?

Mamy możliwość po autoryzacji wystawić Państwu receptę na podstawie dostępnych recept w systemie.

Państwo macie możliwość złożyć lub zmienić deklaracje u lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.