Internetowe Konto Pacjenta – IKP

Każdy obywatel Polski posiadający PESEL ma przypisane IKP. Jak je uruchomić? Należy najpierw założyć profil zaufany na www.pz.gov.pl , następnie należy go potwierdzić w urzędzie – NFZ, ZUS, urząd miasta lub gminy, lub za pomocą konta bankowego. Profil zaufany umożliwia wysyłanie dokumentów do instytucji państwowych, pozwala sprawdzić konto w ZUS, Więcej…