Pielęgniarką jestem od 19 lat. W tym czasie pracowałam głównie w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej jako Pielęgniarka odcinkowa i opatrunkowa. Pracowałam również w 7 Szpitalu MW w oddziale Neurologii, pracowni TK i MRI, prywatnych przychodniach Medicover, Swissmed. Obecnie pracuje jako Pielęgniarka zabiegowa w wiodącej klinice ortopedycznej. Posiadam doświadczenie w leczeniu ran i owrzodzeń przewlekłych oraz ostrych ran z zastosowaniem opatrunków specjalistycznych oraz podciśnienia.

Zapraszam do skorzystania z opieki pielęgniarskiej, kontynuacja recept i  zleceń na zaopatrzenie w postaci elektronicznej (dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, recepty, wypisu lub dokumentacji medycznej jest warunkiem koniecznym wystawienia recept refundowanych). Istnieje możliwość telewizyt poprzez aplikację MYdr.

W 2002 roku ukończyłam Studium medyczne uzyskując tytuł Pielęgniarki, w 2011 roku uzyskałam tytuł Licencjata Pielęgniarstwa broniąć pracę pt. Opatrunki Nowej Generacji na  temat specjalistycznego leczenia ran. Specjalistą Pielęgniarstwa Chirurgicznego jestem od listopada 2019 roku, należę do PTLR (11 lat) oraz NSLR.

Jestem członkiem SGR ALFA, posiadam doświadczenie w zabezpieczeniu imprez masowych, obozów i koloni.

W trakcie mojej pracy zawodowej ukończyłam też inne kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • Ordynacja i wypisywanie recept cz. 1
 • Leczenie ran
 • Badanie Fizykalne
 • Resuscytacja krążeniowa – oddechowa
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Uczestniczyłam również w wielu konferencjach i szkoleniach dla personelu medycznego:

 • Recepty bez tajemnic
 • Leczenie ran przewlekłych (organizator klinika Podos i ConvaTec)
 • Akademia leczenia ran (ConvaTec)
 • Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych
 • Praktyczne spotkanie z raną przewlekłą Zespół stopy cukrzycowej
 • Rola pielęgniarki w profilaktyce odleżyn
 • Prewencja i terapia Zespołu stopy cukrzycowej
 • Szkolenie z obsługi szyny Artromot K1 comfort
 • Akademia Leczenia Bólu, Gdańsk 2016
 • Repetytorium Leczenia Bólu
 • Kurs medyczny z zakresu medycyny paliatywnej nt. „Dobre praktyki leczenia bólu – oswoić ból”
 • Szkolenie z serii ProMedicine „Zakażenia Chirurgiczne”, „Zakażenia gronkowcowe”, „Posocznice”, „Zakażenia ran”,
 • III kongres naukowo – szkoleniowy PTLR
 • Zarządzanie w służbie zdrowia. Procedury ISO.