Recepty wystawiane w ramach kontynuacji przez Pielęgniarki i Położne mogą być na wszystkie leki poza 3 grupami:

  • Psychotropy gr. P,
  • Bardzo silnie działające gr. A,
  • Narkotyczne gr. N.
  • Podstawą do wystawienia recepty jest dokumentacja medyczna lub wcześniejsze recepty.

W mojej praktyce wyróżniam następujące rodzaje usług.

E-Porady

Przedłużenie leków w ramach kontynuacji – porada pielęgniarska z możliwością wystawienia e-recepty.
Koszt: 80 zł
.

Recepta jest przedłużana na 1 miesiąc terapii na podstawie dokumentacji medycznej przesłanej przez pacjenta.

Test antygenowy Covid-19 Ag – wykonanie testu i wpisanie wyniku do systemu gabinet.gov.pl – Promocja 120 zł !!!

Wykonanie testu należy wcześniej umówić. Wynik widoczny w IKP www.pacjent.gov.pl

Umów się na wizytę: