Recepty wystawiane w ramach kontynuacji przez Pielęgniarki i Położne mogą być na wszystkie leki poza 3 grupami:

  • Psychotropy gr. P,
  • Bardzo silnie działające gr. A,
  • Odurzające gr. N.
  • Podstawą do wystawienia recepty jest dokumentacja medyczna lub wcześniejsze recepty.
  • NIE WYSTAWIAM RECEPT NA PREPARATY AMANTADYNY, PODSTAWA DO KONTYNUACJI TO ZASWIADCZENIE LEKARSKIE O WSKAZANIACH DO STOSOWANIA LEKU!

W mojej praktyce wyróżniam następujące rodzaje usług.

E – wizyty

Przedłużenie leków w ramach kontynuacji – porada pielęgniarska z możliwością wystawienia e-recepty 1 lek na 1 miesiąc terapii.
Koszt: 30 zł
.

Recepta jest przedłużana na 1 miesiąc terapii na podstawie dokumentacji medycznej przesłanej przez pacjenta.

Wizyty stacjonarne

W najbliższym czasie uruchomimy dla Państwa punkty w których będziemy świadczyć prywatną opiekę pielęgniarską w raz z leczeniem ran oraz możliwością uzyskania wniosków na wyroby medyczne oraz recept na kontynuację leków.

Do Państwa dyspozycji będzie również możliwość pobrania badań laboratoryjnych.

Podczas wizyty będzie możliwość wykonania badań i pomiarów. Poza badaniem ciśnienia krwi, akcji serca, saturacji temperatury, masy ciała i wzrostu oraz osłuchaniem pacjenta możliwe będzie:

  • wykonanie EKG spoczynkowego z 6 odprowadzeni przedsercowych,
  • pomiar glukozy i kwasu moczowego „z palca”,
  • wymazu w kierunku obecności paciorkowców w wymazie z gardła
  • szybkie CRP.

Test antygenowy wykonujemy testami rekomendowanymi przez MZ.

Po wykonaniu testu następuje wpisanie wyniku do systemu państwowego gov.pl .

Uwaga promocja świąteczna!!!

Cena promocyjna

99 zł

Wykonanie testu należy wcześniej umówić.

Wynik widoczny w IKP – www.pacjent.gov.pl

Umów się na wizytę: https://rejestracja.medchart.pl/72bc4e13