Doświadczenie zawodowe

Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, ale i sztuka. Przez 17 lat pracowałam w oddziale szpitalnym o profilu zabiegowym, byłam pielęgniarką odcinkową i opatrunkową. Posiadam doświadczenie w opiece nad pacjentami z ranami ostrymi i przewlekłymi oraz po zabiegach operacyjnych. 

Obecnie współpracuję z prywatnymi placówkami medycznymi na terenie Gdańska. Prywatnie świadczę opiekę nad pacjentami poprzez tele medycynę. Świadczę usługi w zakresie e-recept oraz e-wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Opieka zdalna nad pacjentami z ranami – również  wystawiam e-recepty na opatrunki. 

Od niedawna prowadzę również gabinet pielęgniarski w Gdyni Dąbrowie.

Znajdziecie nas w Feet Clinic ul. Rdestowa 144

Istnieje możliwość wykonania testu antygenowego w celu wykrycia wirusa Sars- Cov2 i wykrycia infekcji Covid19  (w ciągu 15 minut). Testy te wykonujemy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.